Cuscute du Bident (Cuscute du Midi) (Cuscute volubile)

Nom scientifique : Cuscuta scandens

Famille des Convolvulaceae

Cuscute du Bident (Cuscute du Midi) (Cuscute volubile)Cuscute du Bident (Cuscute du Midi) (Cuscute volubile)Cuscute du Bident (Cuscute du Midi) (Cuscute volubile)Cuscute du Bident (Cuscute du Midi) (Cuscute volubile)Cuscute du Bident (Cuscute du Midi) (Cuscute volubile)Cuscute du Bident (Cuscute du Midi) (Cuscute volubile)